Tîm Arobryn

Diwedd arbennig i flwyddyn gyntaf lwyddiannus yn Noson Wobrwyo a Pharti Diwedd Blwyddyn Coleg Penybont. Cawsom ein henwebu am y Wobr Effaith Tîm, a gwnaethon ni ENNILL! Roedden ni wrth ein bodd, a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o weithio gyda myfyrwyr a chyflogwyr gwych!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.