Cyflwyno swydd wag

Mae Cyfleoedd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth i’n myfyrwyr, ac ar ein gwefan mae gennym fwrdd swyddi y gall cyflogwyr ei ddefnyddio i hysbysebu eu swyddi gwag.

I hysbysebu ar ein tudalen swyddi gwag, llenwch y ffurflen gais isod. (Nodwch mai dim ond o fis Ebrill i fis Mawrth y bydd swyddi llawn amser yn cael eu hysbysebu.)

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, mae croeso ichi gysylltu â ni at cyfleoedd@bridgend.ac.uk