Noson Wobrwyo Myfyrwyr Flynyddol!

Buom yn dathlu cyflawniadau ein dysgwyr bendigedig yn ein Noson Wobrwyo Myfyrwyr Flynyddol yn ddiweddar. Roedd hefyd yn fraint i ni gyflwyno’r Wobr Partneriaeth Cyflogwr i Magenta Financial Planning, yr ydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda nhw eleni!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.