Aquascaping

Llwyddiant Lleoliad Gwaith!

Yn ddiweddar, gwnaethom gefnogi Megan i gael lleoliad gwaith gyda Rebecca yn Chatterbox Comms. Dyma beth oedd gyda Megan i’w ddweud am ei phrofiad: Gofynnais am gymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith gan fy mod i am weithio yn y maes newyddiaduriaeth/cyhoeddi yn y dyfodol. Ar ôl ymchwilio i’r llwybrau amrywiol, fe ddaeth i’r […]

Tîm Arobryn

Diwedd arbennig i flwyddyn gyntaf lwyddiannus yn Noson Wobrwyo a Pharti Diwedd Blwyddyn Coleg Penybont. Cawsom ein henwebu am y Wobr Effaith Tîm, a gwnaethon ni ENNILL! Roedden ni wrth ein bodd, a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o weithio gyda myfyrwyr a chyflogwyr gwych!  

Noson Wobrwyo Myfyrwyr Flynyddol!

Buom yn dathlu cyflawniadau ein dysgwyr bendigedig yn ein Noson Wobrwyo Myfyrwyr Flynyddol yn ddiweddar. Roedd hefyd yn fraint i ni gyflwyno’r Wobr Partneriaeth Cyflogwr i Magenta Financial Planning, yr ydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda nhw eleni!

Dathliad ein Pen-blwydd Cyntaf!

Roedden ni’n falch iawn o ddathlu 1 flwyddyn ers dechrau Cyfleoedd! Fe wnaethon ni nodi’r achlysur drwy groesawu rhai o’n cyflogwyr partneriaeth am De Prynhawn ac i edrych yn ôl ar rhai o lwyddiannau eleni.