Entries by Stephen Jones

Llwyddiant Lleoliad Gwaith!

Yn ddiweddar, gwnaethom gefnogi Megan i gael lleoliad gwaith gyda Rebecca yn Chatterbox Comms. Dyma beth oedd gyda Megan i’w ddweud am ei phrofiad: Gofynnais am gymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith gan fy mod i am weithio yn y maes newyddiaduriaeth/cyhoeddi yn y dyfodol. Ar ôl ymchwilio i’r llwybrau amrywiol, fe ddaeth i’r […]