Apprenticeship level: Level 2

Number of vacancies: 6

Hours per week: 39 hours

Pay: Minimum wage due age

Daily duties: 

  • Painting and decorating 
  • Commercail 
  • New Build

Desirable personal qualities of candidate: 

Keen to gain experience in a new trade and  work in a fast moving industry.

Qualifications required: No formal Qualifications

How will the applicant apply for  the vacancy?: 

Email: tony.reed@qdlcontractors.co.uk

 

Lefel Prentisiaeth: Lefel 2

Nifer y prentisiaethau gwag: 6

Cyflog: Isafswm cyflog oherwydd oedran

Dyletswyddau dyddiol:

  • Peintio ac addurno 
  • Masnachol 
  • Adeiladau newydd

Nodweddion personol dymunol mewn prentis: 

Yn awyddus i gael profiad mewn crefft newydd a gweithio  mewn diwydiant prysur

Cymwysterau gofynnol: Dim cymwysterau ffurfiol

 

Sut bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais  am y brentisiaeth wag?:

E-bost: tony.reed@qdlcontractors.co.uk