Job description

PMP Recruitment are looking to immediately recruit for Packing/Assembly operators for one of our clients, a prestigious company based in Llantrisant.

Successful applicants will work for PMP Recruitment during this time.

There are a variety of production and packing roles throughout the business meaning that successful applicants could work on a variety of assignments.

We are looking for candidates with production and assembly experience to pack and produce products.

Assignments can be requested at short notice so flexibility will be vital for anyone applying for this position.

A variety of different shift patterns to include days/nights/weekends depending on the department.

Dexterity and flexibility would be key factors for any applicant and the ability to work both on your own and as part of a team.

Candidates must be able to clear a DBS check and be available ASAP for a start if successful.

These are ASAP starts following clearance checks

Pay Rate – £12.05ph

To apply, contact Geoge Boucher at PMP Recruitment at;

george.boucher@pmprecruitment.co.uk 

 

Gweithiwr Cynhyrchu

Disgrifiad o’r swydd

Mae PMP Recruitment yn awyddus i recriwtio gweithwyr Pacio/Cydosod ar unwaith ar gyfer un o’n cleientiaid, sef cwmni mawreddog yn Llantrisant. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio i PMP Recruitment yn ystod y cyfnod hwn.

Mae amrywiaeth o rolau cynhyrchu a phacio ar gael ym mhob rhan o’r busnes sy’n golygu y gallai ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gweithio ar amrywiaeth o dasgau.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad o waith cynhyrchu a chydosod i bacio a chynhyrchu nwyddau.

Gellir gofyn am gyflawni tasgau ar fyr rybudd felly bydd natur hyblyg yn hanfodol i unrhyw un sy’n ymgeisio am y swydd hon.

Cynigir amrywiaeth o batrymau shifft gwahanol gan gynnwys yn ystod y dydd/nos/penwythnosau yn dibynnu ar yr adran.

Byddai medrusrwydd a hyblygrwydd yn ffactorau allweddol i unrhyw ymgeisydd ynghyd â’r gallu i weithio ar eich pen eich hun ac fel aelod o dîm.

Rhaid i ymgeiswyr allu pasio gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bod ar gael cyn gynted â phosibl i ddechrau os yn llwyddiannus.

Rhaid dechrau ar y swyddi hyn ar unwaith ar ôl pasio’r gwiriadau.

Cyflog – £12.05ph

I ymgeisio, cysylltwch â Geoge Boucher yn PMP Recruitment;

george.boucher@pmprecruitment.co.uk