Working as a Kitchen Porter in a busy Gastro Pub, you will be expected to undertake duties as instructed in the Kitchen.

 

Salary negotiable dependent on experience but will meet the National Minimum Wage.

 

To apply:

 

Please send your CV to:

 

 theivorarms1@outlook.com

 

Porthor Cegin, ( Rhan Amser neu Lawn Amser) The Ivor Arms, Pont-y-clun 

Gan weithio fel Porthor Cegin mewn Tafarn Gastro brysur, bydd disgwyl i chi gyflawni  dyletswyddau yn ôl cyfarwyddyd yn y Gegin. 

Cyflog i’w drafod yn dibynnu ar brofiad ond bydd yn bodloni’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

I ymgeisio: 

Anfonwch eich CV i: 

theivorarms1@outlook.com