https://www.fontygaryparks.co.uk/

 

 

Fontygary Park, Rhoose

 

Job Types: Full-time, Part-time, Permanent

Pay: £20,000.00-£24,000.00 per year

 

 

 

We are currently looking for junior and senior chef de parties to work in a busy kitchen serving breakfast (from 9am), lunch and dinner (last orders 9pm).

 

The restaurant is currently undergoing a refurbishment and will be opening in early April with a brand new kitchen and kitchen team. It will be a fast-paced, busy casual dining operation with seats indoors and out on the beautiful heritage coastline.

 

Benefits include:

 

  • All breaks are paid, discounted staff food on breaks
  • Free parking (train station also in the village)
  • Free swimming for yourself
  • Staff discount for bowling, swimming crazy golf, food and drink and soft play when not on duty for your family

 

To apply, email your CV and cover letter to Iain Austin;

 

iain@fontygary.co.uk

 

Natur y Swyddi: Llawn amser, Rhan amser, Parhaol 

Cyflog: £20,000.00-£24,000.00 y flwyddyn 

Rydym yn chwilio am chef de parties iau a hŷn i weithio mewn cegin brysur yn gweini  brecwast (o 9am), cinio canol dydd a chinio gyda’r nos (archebion olaf am 9pm). 

Mae’r bwyty wrthi’n cael ei adnewyddu ar hyn o bryd a bydd yn ailagor yn gynnar ym mis  Ebrill gyda chegin a thîm cegin newydd sbon. Bydd yn cynnig amgylchedd cinio hamddenol  ond prysur iawn gyda seddi y tu mewn ac yn yr awyr agored ar yr arfordir treftadaeth prydferth. 

Mae’r buddion yn cynnwys: 

  • Tâl am bob egwyl, disgownt ar fwyd i staff yn ystod pob egwyl 
  • Parcio am ddim (mae gorsaf drenau yn y pentref hefyd) 
  • Nofio am ddim i chi’ch hun 
  • Cynigir disgownt i staff ar fowlio, nofio, golff gwirion, bwyd a diod a sesiynau chwarae  meddal ar gyfer eich teulu pan nad ydych ar ddyletswydd 

I ymgeisio, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at Iain Austin; 

iain@fontygary.co.uk