Love Lagree is a boutique studio just outside Cowbridge with maximum 6 people per class. The Lagree method is a unique method is a full body high intensity, low impact workout. The workout is performed on a specialised piece of equipment. 

There is full training provided but a background in sport/fitness is essential. We are the only studio of its kind in Wales.

 

Experience and qualifications

 

Will be qualified to at least;

 

 • Level 2 in sports coaching 
 • Level 2 in gym instructing
 • Level 3 qualified –  Personal trainers 
 • Anyone with a sports background and some coaching skills would also be very beneficial.
 • Sport science degrees for example would be great!

 

Shifts and pay

 

 • Rates of pay are between £20-£25 per 50 min class.
 • 2-3 shifts back to back.
 • Starting at 6 shifts per week
 • Days flexible, (definitely a Sunday morning) other days to be negotiated 
 • Permanent position 

 

To apply

 

Please email your CV and cover letter to Lorraine Jenkinst at;

 

hello@lovelagree.com

 

Mae Love Lagree yn stiwdio bwtîc ar gyrion y Bont-faen sy’n cynnig dosbarthiadau i  ddim mwy na 6 o bobl ar y tro. Mae dull Lagree yn ddull hollol unigryw sy’n cynnwys  ymarfer corff dwys, effaith isel. Mae’r ymarfer yn cael ei berfformio ar offer arbenigol.  Cynigir hyfforddiant llawn ond mae cefndir yn y maes chwaraeon/ffitrwydd yn  hanfodol. Ni yw’r unig stiwdio o’i fath yng Nghymru.  

Profiad a chymwysterau 

Byddwch wedi’ch cymhwyso o leiaf hyd at; 

 • Lefel 2 mewn hyfforddi chwaraeon
 • Lefel 2 mewn hyfforddi yn y gampfa
 • Lefel 3 – Hyfforddwyr Personol
 • Byddai cefndir mewn chwaraeon a rhywfaint o sgiliau hyfforddi yn fanteisiol hefyd
 • Byddai gradd mewn gwyddor chwaraeon, er enghraifft, yn wych!

Shifftiau a thâl 

 • Telir rhwng £20-£25 fesul dosbarth 50 munud o hyd 
 • 2-3 shifft ar ôl ei gilydd 
 • Yn dechrau gyda 6 shifft yr wythnos 
 • Mae’r diwrnodau’n hyblyg, (ond bore dydd Sul yn bendant) diwrnodau eraill i’w trafod ● Swydd barhaol 

I ymgeisio 

E-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at Lorraine Jenkinst yn; 

hello@lovelagree.com