https://www.fontygaryparks.co.uk/

 

 

Fontygary Park, Rhoose

 

Job Types: Full-time, Part-time, Permanent

Pay: From £8.91 per hour

 

Commis Chefs – Part time or full time

We are currently looking for a commis chef to join our well established existing kitchen team.

We have a very busy, fast paced kitchen operation and are now looking for another permanent chef.

If you are hard working, motivated, organised and work great as part of a team then we’d love to speak with you.

Benefits include:

Friendly team

Discounted food & drink

Free Parking

Minimum wage to start, increasing as you progress.

Part-time hours: 45 per week

Expected start date: 14/03/2022

 

To apply, email your CV and cover letter to Iain Austin;

 

iain@fontygary.co.uk

 

Fontygary Park, Y Rhws 

Natur y Swyddi: Llawn amser, Rhan amser, Parhaol 

Cyflog: Yn dechrau o £8.91 yr awr 

Dirprwy Gogydd – Llawn amser neu ran amser 

Rydym yn chwilio am commis chef i ymuno â’n tîm sefydlog yn y gegin. 

Mae gennym gegin brysur iawn ac rydym nawr yn chwilio am gogydd parhaol arall. 

Os ydych chi’n gweithio’n galed, yn llawn cymhelliant, yn drefnus ac yn gweithio’n dda fel aelod o  dîm, yna byddem wrth ein bodd cael sgwrs gyda chi. 

Mae’r buddion yn cynnwys: 

Tîm cyfeillgar 

Disgownt ar fwyd a diod 

Parcio am ddim 

Telir yr isafswm cyflog i ddechrau, a fydd yn codi wrth i chi wneud wneud cynnydd  Oriau rhan amser: 45 yr wythnos 

Dyddiad dechrau disgwyliedig: 14/03/2022 

I ymgeisio, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at Iain Austin; 

iain@fontygary.co.uk