Number of vacancies: 2

Start date of role: 01/04/2022

Closing date of listing: 28/04/2022

Hours per week: 37.5 Hours

Pay: TBC / Negotiable

Daily duties: Operation of CNC machine

Desirable personal qualities of candidate: 

CNC Experience

Milling & Turning Experience

Fanuc Experience

Engineering Background

 

Additional information: 

Overtime Available

On Site Parking

Uniform Provided

Shifts – 6am-2pm, 2pm-10pm, 10pm-6am

 

Qualifications required: 

Qualified CNC operator

Ideally with HNC Mechnical Engineering

 

Full address including postcode (Where the role will be based): 

Unit 46

Vale Business Park

Llandow

CF717PF

 

How will the applicant apply for the vacancy?: CV to jake@tjmorgan.co.uk

 

Nifer y swyddi gweigion: 2

Dyddiad dechrau’r rôl: 01/04/2022

Closing date of listing: 28/04/2022

Oriau’r wythnos: 37.5 Oriau

Tâl: I’w Gadarnhau / Negodi

Daily duties: Gweithredu Peiriant Melino dan Reolaeth Cyfrifiadur

Desirable personal qualities of candidate: 

Profiad o Felino dan Reolaeth Cyfrifiadur 

Profiad o Felino a Thurnio 

Profiad o Fanuc 

Cefndir mewn peirianneg

 

Additional information: 

Goramser ar gael 

Cyfleusterau parcio ar y safle 

Iwnifform 

Shifftiau – 6am-2pm, 2pm-10pm, 10pm-6am

 

Cymwysterau gofynnol:

Gweithredwr Melino dan Reolaeth Cyfrifiadur cymwys 

Yn ddelfrydol gyda HNC mewn Peirianneg Fecanyddol

 

Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post (Lle bydd y rôl wedi’i lleoli):

Uned 46 

Parc Busnes y Fro 

Llandŵ 

CF717PF

 

Sut bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais am y swydd wag?: CV i jake@tjmorgan.co.uk