Job Description

 

Personal care for a disabled young lady in her own home

 •  Medication administration and PEG feeding 
 • Covid compliant for a safe working environment 
 • Activities in the home and in the community 
 • Working in a friendly and established care team alongside experienced  colleagues and health professionals 
 • Household chores
 • Applicants need to have a mature manor and  be passionate about provide high quality care. 
 • Candidates should have common sense and  not be afraid to use their initiative.

Applicants are being given the opportunity to  join an established care team in a relaxed and  friendly home environment. You will be  working alongside a very experienced  member of the team and this opportunity  could gain you invaluable experience in care,  working with disabilities, health professionals  and complex medical needs.

 

Qualifications would include studying for or already studying for an QCF level 2 or above.

 

Wages:

£10.55 weekday hours, £11.71 weekend hours

 

 

To apply:

 

Email to CV to Lynne Clarke at willowscare@btinternet.com

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD

 

 • Rhoi gofal personol i fenyw ifanc anabl yn ei  chartref ei hun 
 • Rhoi meddyginiaethau a bwydo PEG 
 • Yn cydymffurfio â Covid er mwyn sicrhau  amgylchedd gwaith diogel 
 • Gweithgareddau yn y cartref ac yn y gymuned ● Gweithio fel aelod o dîm gofal cyfeillgar a  sefydlog ochr yn ochr â chydweithwyr profiadol  a gweithwyr iechyd proffesiynol  
 • Cyflawni dyletswyddau cadw tŷ

Mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar agwedd aeddfed a  bod yn frwd dros gynnig gofal o safon uchel. Dylai  ymgeiswyr gael synnwyr cyffredin a pheidio â bod ofn  cymryd y cam cyntaf.

 

Cynigir cyfle i ymgeiswyr ymuno â thîm gofal  sefydlog mewn cartref hamddenol a chyfeillgar.  Byddwch yn cydweithio ag aelod o dîm profiadol dros  ben a gall y cyfle hwn sicrhau eich bod yn cael  profiad gwerthfawr yn y maes gofal, gweithio gydag  anableddau, gweithwyr iechyd proffesiynol ac  anghenion gofal cymhleth.

 

Yn astudio ar gyfer (FfCCh) lefel 2 neu uwch neu  eisoes wedi cyflawni’r cymwysterau hynny.

 

CYFLOG:

 

Telir £10.55 am oriau a weithir yn ystod yr wythnos ac  £11.71 am oriau a weithir dros y penwythnos

 

I ymgeisio, anfonwch eich CV at Lynne Clarke willowscare@btinternet.com