No Farmer Name Location Farm Type Main duties
1 Phil Thomas – 07861394335

brynchwith@googlemail.com

CYW HAPUS- Brynchwith Farm

Heol-Y-Cyw Poultry, sheep and beef.  Egg grading and collection. 
2 Edward Thomas – 

07894 584083

VJ Thomas and Son 

Pancross Farm

cathy.thomas@btconnect.com

Llancarfan Dairy Milking cows and feeding calves. 6 hour shifts available.  
3 Graham Hopkin – cefncoedfarm@outlook.com Llanhari  Mixed organic, beef, sheep and meat birds Livestock husbandry and tractor driving. Apprenticeship opportunity potentially if suitable candidate found.
4 Geraint Jenkins

Ty Draw Farm

01685 813827

annjenkins123@gmail.com

Rhigos ( Aberdare) Sheep Help with lambing
5 David Anthony – 07968 320484

R and L Anthony

Lyn@randlanthony.co.uk

Dan@randlanthony.co.uk

Richard@randlanthony.co.uk

Tythegston, Bridgend Arable Tractor driving
6 John Humphrey – 07973 611033 Cowbridge Poultry, arable, sheep and beef Egg grading and collecting

 

Rhif  Enw’r Ffermwr  Lleoliad  Math y Fferm  Prif Ddyletswyddau
Phil Thomas – 07861394335 brynchwith@googlemail.com CYW HAPUS- Brynchwith Farm Heol-y-Cyw  Ieir, defaid a  

gwartheg  

eidion.

Graddio a chasglu  

wyau.

Edward Thomas –  

07894 584083 

VJ Thomas and Son  

Pancross Farm 

cathy.thomas@btconnect.com

Llancarfan  Fferm Odro  Godro gwartheg a  

bwydo lloi. Shiffitau 6  awr ar gael. 

Graham Hopkin –  

cefncoedfarm@outlook.com

Llanhari  Organig  

cymysg,  

gwartheg  

eidion, defaid  a chig adar

Hwsmona da byw a  gyrru tractor. Mae’n  bosib y cynigir  

prentisiaeth os bydd  ymgeisydd addas.

Geraint Jenkins 

Tŷ Draw Farm 

01685 813827 

annjenkins123@gmail.com

Rhigos  

( Aberdâr)

Defaid  Help gydag wyna
David Anthony – 07968 320484 R ac L Anthony 

Lyn@randlanthony.co.uk 

Dan@randlanthony.co.uk 

Richard@randlanthony.co.uk

Llandudwg,  

Pen-y-bont ar  Ogwr

Âr  Gyrru tractor
John Humphrey – 07973 611033  Y Bont-faen  Ieir, âr, defaid  a gwartheg  

eidion

Graddio a chasglu wyau