Number of vacancies: 1

Hours per week: 39 hours per week

Wages: Apprentice Rates

Daily duties: 

  • General Admin Duties

Working alongside Purchasing and Design uploading documents

 

Desirable personal qualities of candidate: 

Be able to work in a busy office and adjust to different tasks

 

How will the applicant apply for  the vacancy?:

Email toni.lewis@crsw.co.uk 

  • CV 
  • Cover letter

 

Nifer y prentisiaethau gwag: 1

Oriau yr wythnos: 39

Cyflog: Cyfradd Prentis

Dyletswyddau dyddiol: 

● Cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol

● Gweithio ochr yn ochr â’r adran Brynu a  Dylunio, uwchlwytho dogfennau

Nodweddion personol dymunol mewn prentis: 

Gallu gweithio mewn swyddfa brysur ac addasu i wneud  gwahanol dasgau.

Sut bydd yr ymgeisydd yn gwneud cais  am y brentisiaeth wag?:

  • E-bostiwch toni.lewis@crsw.co.uk 
  • CV 
  • Llythyr eglurhaol