The Rock Inn Bar & Grill is a progressive and modern pub, keen to develop its menu around modern food & drink trends. We are looking for a passionate and enthusiastic chef to join our growing team. As Second Chef you will assist the Senior Sous Chef in running kitchen operations. This will include;

  • Food Preparation
  • Menu Development
  • Food Hygiene and Kitchen Cleanliness
  • Ordering stocks

This can be a Full-Time or Part-Time position depending on College Commitments and working hours will be over Weekends and Holidays

Job Types: Full-time, Permanent

Salary: up to £10.00 per hour

 

To apply for this role please email Robert at: therockporthcawl@gmail.com

 

Mae The Rock Inn Bar & Grill yn dafarn flaengar a modern, sy’n awyddus i ddatblygu ei bwydlen  yn unol â thueddiadau modern yn y diwydiant bwyd a diod. Rydym yn chwilio am gogydd  brwdfrydig i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Fel Ail Gogydd byddwch yn cynorthwyo’r Uwch Cogydd  Sous i redeg gweithrediadau’r gegin. Bydd hyn yn cynnwys: 

  • Paratoi Bwyd 
  • Datblygu Bwydlenni 
  • Hylendid Bwyd a Glendid y Gegin 
  • Archebu stoc  

Gall hon fod yn swydd Lawn Amser neu Ran Amser yn dibynnu ar ymrwymiadau  coleg a bydd gofyn i chi weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau 

Natur y Swydd: Llawn amser, Parhaol 

Cyflog: Hyd at £10.00 yr awr 

I wneud cais am y rôl hon e-bostiwch Robert yn: therockporthcawl@gmail.com