Cyfleoedd yw’r canolbwynt gyrfaoedd yng Ngholeg Penybont. Mae Cyfleoedd yn darparu gweithle arloesol a chydweithredol i gefnogi a gwella sgiliau cyflogadwyedd, a galluogi myfyrwyr â chyflogwyr i gysylltu â’i gilydd.

Rydyn ni’n gweithio gyda myfyrwyr a chyflogwyr i wella addysg gyrfaoedd, hybu cyfleoedd sy’n ymwneud â gwaith, a sefydlu piblinellau talent i fusnesau.

Mae Cyfleoedd yn adeiladu ar ddatganiad cenhadaeth y Coleg ehangach, sef galluogi ein myfyrwyr i ‘fod yn bopeth y gallant fod’, trwy eu paratoi a’u cefnogi nhw i lwyddo, i wneud cynnydd, ac i ddod o hyd i swyddi boddhaus.